(+420) 739 494 124

O oddílu

Vznik oddílu

Sportovní klub plavání Sokolov je mladý oddíl vedený zkušenými trenéry. Oddíl vznikl v roce 2014 díky entuziasmu Mgr. Renaty Krčkové, která je ve vodním prostředí jako doma. Renatě, která byla, a vlastně stále ještě je, závodní plavkyně, má vystudovánu Fakultu tělesné výchovy a sportu a je trenérkou i cvičitelkou plavání I. třídy, se podařilo nadchnout další bývalé plavkyně a lidi, kteří mají k vodě blízko. Nyní má oddíl stabilní trenérsky tým a stále se rozrůstající členskou základnu. Považujeme za důležité, že v oddílu panuje přátelská atmosféra, kterou se snažíme přenášet nejen na plavce, ale i na jejich rodiče.

Proč přijít mezi nás?

Plavání bylo již ve starém Řecku a Římě součástí vzdělání. Je to jeden z nejzdravějších sportů vůbec. Nejen že v dětském věku napomáhá správnému psychomotorickému vývoji a pomáhá odstraňovat různé pohybové vady, ale ani při vyšší intenzitě tréninků nezatěžuje kloubní aparát, jako sporty prováděné „na suchu“. Rozhodně nezanedbatelnou úlohou výuky plavání je záchrana života. Děti poznají, jak se ve vodním prostředí chovat a naučí se reagovat, čímž se eliminuje riziko utonutí.

Co chceme

Myšlenkou při vzniku našeho oddílu bylo vytvořit v něm všestranný tréninkový model nacházející nové naděje plavání, a také vychovávat perspektivní závodníky, kteří se uplatní v republikových mistrovských soutěžích. Technika tvoří 50% rychlosti plavce, a proto na ni klademe velký důraz. Fyzickou kondici plavců vylepšujeme při „suché přípravě“.

Co nabízíme

  • Přátelské postupné seznamování se s vodním prostředím a radost z pohybu těm nejmenším
  • Kvalitní tréninky s moderními metodami, pomůckami, včetně suché přípravy
  • Sportovní plavecká soustředění
  • Příměstský plavecký tábor s výukou angličtiny
  • Individuální tréninky a poradenskou činnost
  • Plavání pro děti i dospělé s handicapem
  • Bohaté zkušenosti z vlastní závodní činnosti

S kým spolupracujeme

Sportovní klub potápění Sokolov, Monika Skalová a děti s postižením

Kdo se na Vás těší

Renata Krčková
Lucie Niebauerová Waloschková
Josef Bíma
Miroslav Jurič
Kateřina Jasanská
Jindra Hronová
Regina Martincová
Irena Štursová
Jitka Fričová
Klára Damašková
Michael Krček

Aktuality

1. 6. 2023

Všechny naše malé i velké plavce (trénující po - pá) zveme na oddílové závody konající se 21. 6. 2023 od 18.00 do 20.00 hod.


Plaveme 25m jakkoliv a s čímkoliv (pásek, destička), ročníky 2012 a starší plavou 50m. Každý ročník, dívky a hoši budou hodnoceny zvlášť, první tři závodníci v ročníku obdrží medaili a diplom, všechny ostatní čeká malá odměna. Po ukončení závodů je volná zábava ve vodě i pro rodiče a kamarády, takže všichni plavky s sebou.


Závody jsou zároveň posledním tréninkem v letní sezóně, těšit se na Vás budeme od 4.9.2023

31. 3. 2023

V době Velikonoc 6. - 10. 4. 2023 se tréninky nekonají.
Přihlášené děti jsou na soustředění v Mariánských Lázních.
Přejeme klidné dny volna. Vaši trenéři.

Karlovarský kraj Živý kraj VESTERON - Tvorba internetových stránek