(+420) 739 494 124

O oddílu

Vznik oddílu

Sportovní klub plavání Sokolov je mladý oddíl vedený zkušenými trenéry. Oddíl vznikl v roce 2014 díky entuziasmu Mgr. Renaty Krčkové, která je ve vodním prostředí jako doma. Renatě, která byla, a vlastně stále ještě je, závodní plavkyně, má vystudovánu Fakultu tělesné výchovy a sportu a je trenérkou i cvičitelkou plavání I. třídy, se podařilo nadchnout další bývalé plavkyně a lidi, kteří mají k vodě blízko. Nyní má oddíl stabilní trenérsky tým a stále se rozrůstající členskou základnu. Považujeme za důležité, že v oddílu panuje přátelská atmosféra, kterou se snažíme přenášet nejen na plavce, ale i na jejich rodiče.

Proč přijít mezi nás?

Plavání bylo již ve starém Řecku a Římě součástí vzdělání. Je to jeden z nejzdravějších sportů vůbec. Nejen že v dětském věku napomáhá správnému psychomotorickému vývoji a pomáhá odstraňovat různé pohybové vady, ale ani při vyšší intenzitě tréninků nezatěžuje kloubní aparát, jako sporty prováděné „na suchu“. Rozhodně nezanedbatelnou úlohou výuky plavání je záchrana života. Děti poznají, jak se ve vodním prostředí chovat a naučí se reagovat, čímž se eliminuje riziko utonutí.

Co chceme

Myšlenkou při vzniku našeho oddílu bylo vytvořit v něm všestranný tréninkový model nacházející nové naděje plavání, a také vychovávat perspektivní závodníky, kteří se uplatní v republikových mistrovských soutěžích. Technika tvoří 50% rychlosti plavce, a proto na ni klademe velký důraz. Fyzickou kondici plavců vylepšujeme při „suché přípravě“.

Co nabízíme

  • Přátelské postupné seznamování se s vodním prostředím a radost z pohybu těm nejmenším
  • Kvalitní tréninky s moderními metodami, pomůckami, včetně suché přípravy
  • Sportovní plavecká soustředění
  • Příměstský plavecký tábor s výukou angličtiny
  • Individuální tréninky a poradenskou činnost
  • Plavání pro děti i dospělé s handicapem
  • Bohaté zkušenosti z vlastní závodní činnosti

S kým spolupracujeme

Sportovní klub potápění Sokolov, Monika Skalová a děti s postižením

Kdo se na Vás těší

Renata Krčková
Lucie Niebauerová Waloschková
Josef Bíma
Miroslav Jurič
Kateřina Jasanská
Jindra Hronová
Regina Martincová
Irena Štursová
Jitka Fričová
Klára Damašková
Michael Krček

Aktuality

17. 8. 2022

Plavci a plavkyně, těšíme se na Vás od 5.9.2022 Vaši trenéři :-D

27. 6. 2022

Nabízíme soustředění pro naše členy (2012 a starší) od 22.8. - 26.8. 2022 v Skalné u Chebu a okolí.
Cyklo+plavecké rozplavání po prázdninách. Bližší info a závazná přihláška do 31.7. tel. 739 494 124, nebo sedmavlna@seznam.cz

Karlovarský kraj Živý kraj VESTERON - Tvorba internetových stránek